Certificate /Diplom/

Certificate /Diplom/

Slovenský zväz chovateľov, ZO CHM Bratislava 3, Medzinárodná výstava mačiek Bratislava, /International Cat Schow/ - Viničné