Výber mačiatka.

 

Vybrať si to správne mačiatko nieje vôbec jednoduché.

Preto sa nikdy nesmiete ponáhlať.

 

Mačiatka, ktoré sa predávajú ako "čistokrvné" bez PP, sú pre mnohých príťažlivé práve tým, že sú "čistokrvné" a pritom lacnejšie ako mačiatka s PP. Je však veľmi dôležité, aby ste si uvedomili príčinu, prečo nie sú títo chovatelia v Slovenskom zväze chovateľov /ročný členský poplatok v zväze je 12,- Eur/ , prečo nemajú registrovanú chovateľskú stanicu /50,-Eur/ a prečo vlastne nemajú mačiatka PP, keď vystavenie PP pre mačiatko je len 100.- Sk.

Prečo je teda cena celkovo nižšia ?...

Položky na registráciu chovu a vystavenie PP skutočne nie sú vysoké, vysoké sú náklady na seriózny výber kocúra, veterinárnu starostlivosť a kvalitné krmivo. Dôvod prečo títo ľudia chovajú mačiatka bez PP je práve v tom, že nechcú byť nikým kontrolovaní. Riziko,ktoré podstupujú tí, ktorí kupujú mačiatko bez PP je teda veľmi vysoké. Týka sa skrytých ochorení, parazitov, minimálnej veterinárnej starostlivosti o mačky a mačiatka a vôbec príslušnosti mačiatka k uvádzanému plemenu. U týchto chovateľov sa ťažko stretnete s testovaním a plným očkovaním mačiek a preto sa nezriedka stáva, že mačiatko v prvých mesiacoch ochorie alebo aj uhynie.

U serióznych, organizovaných chovateľov je toto riziko minimálne. Pre skutočných chovateľov ušľachtilých čistokrvných mačiek s PP sú dôležité hlavne tieto skutočnosti - mať čistokrvnú mačku čo najlepších typologických znakov pre dané plemeno, mať mačku zdravú, spokojnú a vyrovnanú.

 

   Medzi  povinnosti chovateľov patrí:

 

 

 členstvo v Slovenskom zväze chovateľov

 

 

 členstvo v jednej zo Základných organizácii /ZO/chovateľov mačiek na Slovensku

 

 

zriadenie chovateľskej stanice

 

   Chovateľ je pod kontrolou zväzu aj ZO, jeho všetky odchovy mačiatok sú teda presne evidované a kontrolované poradcami chovu. Všetky mačiatka vlastnia preukazy pôvodu /PP/, v ktorých sú uvedené 4 generácie rodičov, medzinárodné očkovacie preukazy alebo pasy /vtedy sú mačiatka aj čipované/.

 

 

 

 

Pri kúpe mačiatka máte teda istotu, že je mačiatko zdravé, očkované, dobre vychované a skutočne patrí k plemenu, ktoré ste si vysnívali!